Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

www.TurizmAkademisi.com (Kısaca ‘’ site “olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde “site”yi kullanmayı bırakınız. Siteyi kullanımınız işbu hükümleri kabul ettiğiniz anlamı taşımaktadır. Bu sitenin sahibi gerçek kişi olan Soner Arslan’dır. (Bundan sonra “TURİZM AKADEMİSİ ” olarak anılacaktır.) www.TurizmAkademisi.com Fikri ve Mülkiyet Hukuku ile koruma altındadır.
Tanımlar

 • SİTE: Çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.TurizmAkademisi.com ana alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
 • ZİYARETÇİ : “SİTE”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
 • SİTE İÇERİĞİ : “SİTE” de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri.
 • VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği, erişilebildiği “TURİZM AKADEMİSİ”ne ait olan veritabanı.
 • “ÜYE”/ÜYELER : “TURİZM AKADEMİSİ tarafından sözleşmeye uygun olarak kabul edilen ve sözleşmeye bağlı hak ve yükümlülükleri olan her gerçek ve/veya tüzel kişi “ZİYARETÇİ”.
 • “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”: “SİTE” ye bağlı olarak “TURİZM AKADEMİSİ “tarafından sunulan sözleşmeye bağlı hizmetlerden yararlanma koşullarını belirleyen , “TURİZM AKADEMİSİ” ile “ÜYE” arasında akdedilen site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 • İşbu sözleşmenin konusu, TURİZM AKADEMİSİ tarafından üyelere ve/veya ziyaretçilere sitede sunulan hizmetlerin, hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla taraflarca yerine getirilecek iş ve işlemlerin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 • Ziyaretçi Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme site kullanımını, gizlilik politikasını ve üyelik şartlarını düzenlemektedir.
 • İşbu site ziyareti ile site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak TURİZM AKADEMİSİ tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul ve taahhüt etmiş olmaktasınız.
 • Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet ziyaretçileri tarafından görüntülenemez.
 • Ziyaretçiler, Türk Hukuk Sistemine uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Ziyaretçilerin ve üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 • TURİZM AKADEMİSİ tarafından siteye yüklenmeyen kendi rızası dışında yapılan yüklemelerden dolayı herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ziyaretçi, Fikri Mülkiyet Hukuku’na vs mevzuata uygun hareket edeceğini, TURİZM AKADEMİSİ’ne ait sitede yer alan her türlü resimleri, çizimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları ve listeleri bunlarla sınırlı olmamak üzere site dâhilinde görüntülenen ve TURİZM AKADEMİSİ tarafından kullanımına sunulan her tür içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Site diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan TURİZM AKADEMİSİ sorumlu değildir.
 • Ziyaretçiler ve üyeler, Türk Hukuk sisteminin cevaz verdiği fiil ve hareketlerde bulunmayı, TURİZM AKADEMİSİ’nin ve/veya 3. Kişilerin zararına hareket etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.
 • Siteden kredi kartı ile alışveriş yapılması halinde tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler TURİZM AKADEMİSİ tarafında görülmez ve kaydedilmez).
 • TURİZM AKADEMİSİ, sunulan hizmetleri ve erişilen içerikleri her zaman herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir. Ziyaretçiler, site dâhilinde eriştikleri bilgileri yalnızca amacına ve TURİZM AKADEMİSİ’nin izin verdiği amaçlara TURİZM AKADEMİSİ ve/veya 3. şahısların zararını oluşturmayacak şekilde olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder.
 • TURİZM AKADEMİSİ Sitenin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almıştır. Ancak ziyaretçi gerekli virüs programlarını kendisi tedarik edecek ve kullanacaktır. Virüs vs. sebeplerle ziyaretçinin uğrayacağı zararlardan TURİZM AKADEMİSİ sorumlu tutulamaz.
 • Site üzerinden alışverişlerinizde her işlem sırasında göreceğiniz ilgili sipariş ön bilgilendirme formu-satış sözleşmesi de geçerli olacaktır.
 • Bu sitede yer alan ürün çizim örnekleri ve bunun gibi her türlü içerik bilgilendirme niteliğinde olup ziyaretçi/ üye bu nedenle TURİZM AKADEMİSİ’ni doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
 • TURİZM AKADEMİSİ, ziyaretçi veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
 • Site üzerinden erişilen içeriklerin TURİZM AKADEMİSİ‘nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
 • İşbu sitede belirtilen bilgi, belge, çizim, ürün, görsel ve işitsel vs. hususlar umuma veya ferde verilmiş bir garanti taahhüdü olarak algılanmamalıdır. İşbu sitede yer alan tüm içerikler tanıtım hizmeti niteliğindedir.
 • TURİZM AKADEMİSİ, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Site Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmaksızın değiştirebilir.
 • TURİZM AKADEMİSİ, web sitesinde ve kataloğunda yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı gösterecektir; ancak ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte kesintiler olabilir ve/veya teslim olmayabilir.
 • Web Sitesinde bir ürünün tanıtımının yapılması işbu ürünün piyasaya sürüleceği ve/veya satışının yapılmasının gerekli olduğu, stoklarda mevcut olduğu sonucunu doğurmaz. İşbu konuda işbu sebeple TURİZM AKADEMİSİ’ne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 • TURİZM AKADEMİSİ gerekli gördüğü zamanlarda katalogda yer alan ürünlerin, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Web sitesinde ve Katalog fiyatları sitede ve ön kapakta belirtilen süre için geçerli olmakla beraber, TURİZM AKADEMİSİ’nin fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Web sitesinde ve Katalog içinde TURİZM AKADEMİSİ’nin kontrolü dışında oluşan baskı hatalarından dolayı TURİZM AKADEMİSİ’ne hiçbir sorumluluk atfedilemez.

Mücbir Sebepler
Türk Hukuk siteminin tanımladığı “MÜCBİR SEBEPLER” halindeki mücbir sebeplere ekonomik krizlerde dâhil olup (sel, deprem, afet, savaş vs haller) “TURİZM AKADEMİSİ Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nden herhangi birinde yer alan bir yükümlülüğünü yerine geç yerine getirmesi ve/veya yerine getirememesi durumunda TURİZM AKADEMİSİ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Turizm Akademisi Yöneticilerinin göstereceği Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.