Kış Turizminin Yararları

0

Günümüz dünyasında, turizmde aşama yapmış ülkeler kıyı, ören ve kültürel kaynaklara dayalı turizm hareketlerinin yanısıra, ayrıca turizm çeşitliliğini artırmak, turizm mevsimini uzatmak ve vasıflı turizm personel istihdamını yıl boyu sürekli kılmak amacı ile ülkelerinin sahip olduğu Kış turizmi olanaklarından da etkin bir şekilde yararlanma yoluna girmişlerdir.

Alp dağlarına sahip Avrupa ülkeleri, ekonomik açıdan gelişmemiş dağlık bölgelerde yaşayan insanların göçünü durdurmak amacı ile dağlık bölgelerin turistik arz potansiyelini değerlendirerek, kış turizmini geliştirmişler. Kış turizmi geliştikçe yeni iş yerleri açılmış, bölgelerin ekonomisi kalkınmıştır. Sonuç; göç başarıyla durdurulmuş ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır. Kış turizmi turistik potansiyellerini değerlendirerek kış turizmi pazarından pay almaya çalışan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye’nin kış turizmi turistik arz potansiyeli çok zengindir. Fakat, alt yapı yetersizliği ve geçmişteki deneyim eksikliklerinden dolayı hak ettiği konuma gelememektedir.

Bu durum Türkiye’nin kış turizmine yönelik kapasitesini planlananın üstünde artırması gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak kapasite artırmanın da kar turizmini geliştirmek için yeterli olmadığını vurgulamakta yarar var. Varolan kapasitenin uluslar arası hizmet verecek düzeye getirilmesi, tanıtılması ve pazarlanması en az yatak arzının geliştirilmesi kadar önemlidir. Artı daha da önemlisi kar turizmindeki yatırımların rantabilitesi açısından, iç talebin yükseltilmesi ve canlı tutulması gerekiyor. Bu özel pazar segmentinde özel tanıtım ve imaj gereksinimi bulunmaktadır. Bu konuda hazırlanan tanıtım politikaları özellikle de kış turizminde çalışan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile birlikte hazırlanmalıdır.

Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya ve Andorra gibi Avrupa’nın başarılı kış turizmi merkezlerine sahip ülkeler uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırıyor. Avrupa kış turizmi pazarında klasik destinasyonlar olan Orta ve Batı Avrupa destinasyonları dışında son yıllarda Doğu Avrupa ve Balkanlar’da da bu turizm türünde dikkat çekici gelişmeler oluyor. Kuzey Amerika ülkeleri de çok güzel kayak merkezlerine sahiptirler. Özellikle Kanada’nın bazı eyaletlerinde nüfusunun %30’u kayakla uğraşmaktadırlar. Ülkede mükemmel bir şekilde kayak organizasyonları yapılmaktadır ve kayak sporu teşvik edilmektedir. Günümüzde  de bu  bölgeler dünyanın  en önemli kış turizm merkezlerindedir.

Bu açıdan kış turizminin sağladığı yararları “Ekonomik Yararları” ve “Toplumsal  ve Bireysel Yararları” olarak iki ana başlık altında incelenmiştir.

Ekonomik Yararları
Kış turizmi, ev sahibi ülkelerin turizm faaliyetlerini 12 aya yayma çabalarına önemli açılımlar sağlamaktadır. Klasik turizm türlerinde işletmecilik yapan firmalar, yerli veya yabancı olsun, son yıllarda yayla turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi vb. aktivitelerle, faaliyet çeşitliliğine yönelmektedirler.

Genel olarak kış turizminin ekonomiye sağladığı yararları şu şekilde belirtebiliriz:

Sosyal ve ekonomik açıdan yeterince kalkınmamış olan dağlık ve ormanlık yörelerin kalkınmasına katkıda bulunur ve gelişmesini hızlandırır. Turizm   mevsimini   yazdan   kışa   aktararak   uzatır   ve   turizm   çeşitliliğini sağlar. Yaz mevsimi çalışan, fakat kış mevsimi işsiz kalan vasıflı turizm personelinin yıl boyu ve sürekli olarak istihdamını sağlar.

Turizm İsviçre’nin iktisaden gelişmiş ve gelişmemiş bölgeleri arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmaya yönelik, bölgesel politika hedeflerine ulaşmada oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. İsviçre dağlık yörelerinin bütününde, istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, çalışan her üç kişiden birinin turizm alanında olduğu tespit edilmiştir. İsviçre turizminin dağlık alanlardan geliştirilmesi birinci derecede bu yörelerin kalkındırılmasıyla ilgili görülmüş, dağlık yöreler için yatırım destekleri, Federal Kanunla birlikte, bölgesel politika aracı olarak düzenlenmiştir.

Krippendorf raporunda, aşağıda şekilde turizmin 7 muhtemel faydası tanımlanmaktadır.
1. Turizm insan topluluklarının dağlardan göçünü durdurabilir.
2.  Turizm  istihdamın  artmasını  sağlamaktadır.
3.  Turizm  devlet  gelirlerini  arttırmaktadır.
4.  Turizm  alt  yapının  gelişmesini  sağlamaktadır.
5.  Turizm,  bölgesel  yatırımları  arttırmaktadır.
6.  Turizm,  tarım  sektörünün  gelişmesine  ve  kırsal  bölgelerin  yönetimine  katkıda bulunmaktadır.
7.  Turizm  dağlık  bölgelerdeki  halkın  geçimini  sağlamaktadır

Yukarıda  da  belirtildiği  gibi  kış turizm  merkezlerinin  geliştirilmesi  bölgeye ekonomik  açıdan  gelir  sağladığı  gibi  istihdamın  artmasını  da  sağlamaktadır.  Kış turizm  merkezlerinin  geliştirilmesi  bölge  halkına  yeni  istihdam  olanaklarını sunmaktadır.  Dağlık  bölgelerin  bütün  mevsim  çekiciliklerini  kaybetmemesi  turizm faaliyetlerini  tüm  yıla  yayma  imkanlarını  da  elde  etmektedirler.  Bununla  beraber istihdamın  tüm  yıl  süreklilik  kazanmasına  neden  olmaktadır.  Ayrıca  diğer  sektörleri de  etki  ederek  bölge  ekonomisini  canlandırmaktadır.

Kış turizminde toplam ciro ve değer yaratma etkilerinin yaz turizminden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Yapılan bir araştırma kış turizmine katılan her bir turistin bir gecelik konaklamasında yaz mevsimine kıyasla kışın %37’lik fazla harcama yaptığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, “kış sporlarının yapılmasına uygun olan” alanlarda turizm açısından daha ileri bir ekonomik şansın olduğunu göstermektedir.

Toplumsal ve Bireysel Yararları
Kış  turizminin  diğer  çok  önemli  yararları;  dağlık  bölgelerin  sağlıklı  ikliminin ve  genellikle  kış sporlarının  sağlamlık  bakımından  topluma  verdiği  yararlarıdır. Bunun doğal sonucu olarak farklı bölgelerden ya da farklı ülkelerden insanları bir araya getiren turizm hareketleri, insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve daha çok sevmelerini sağlamaktadır. Turizm sayesinde bölgecilik, ırkdaşlık, dindaşlık gibi duygular, yerini evrenselliğe ve insan sevgisine bırakır.

Sağlıklı iklimde bulunma amacı  güdülerek  yapılan  Dağ turizmi ve Dağ sporları hareketleri bakımından önemli olan ise, bu hareketlerin sürdürüldüğü ortamlarda; havanın temiz oluşu, deniz seviyesinden yükseklik, güneşlilik, normal sıcaklık değerleri ve havadaki bağıl nem oranının insan bünyesine ve sağlığına yaptığı olumlu etkilerdir.

İnsanlar, dinlenmek, tatil geçirmek ve sağlıklı bir ortamda bulunmak üzere orta yükseklikteki karlı, dağlık ve ormanlık yörelere yönelmişlerdir. Bu yönelme, zamanla, doğa araştırmaları, geziler, yürüme, tırmanma ve kış sporları gibi sportif amaçlı hareketleri de bünyesine alarak, yaygın olarak yapılan ve birbirine bağımlı olarak gelişen kış turizmi ve kış sporlarının büyümesine neden olmuştur.

Tıp açısından sağlıklı bir insanın bünyesi, deniz seviyesinden 2000 m yüksekliğe kadar herhangi bir rahatsızlık duymaz. Ayrıca tıp araştırmacılarına göre, deniz seviyesinden yüksek yerlerde yaşayanlarda Hemoglobin artışı görülür. Hemoglobinin artışı ise, kandaki alyuvarların artışlarına bağlı bulunmaktadır. Bu artışlar insanların dağa çıkmasından 48 saat sonra kendini göstermektedir ve 6 hafta kadar sürmektedir. Bu durum  kan basıncını ve dolayısı ile kan dolaşımını hızlandırmaktadır ve sportif faaliyetlere katılımı sonucu insanların kas ve hücrelerinin güçlenerek daha sağlıklı olmasına neden olmaktadır.2000-3000 m yükseklik kuşağı ise sürekli yaşama ve oturma alanı olarak değil, “Günübirlik Yaşama Ortamı” olarak tanımlanır ve insan sağlığının korunması yönünden de yine bazı olumluluklar gösterir. Bu durum normal sağlıklı insanlar için geçerlidir.

Aynı şekilde halk sağlığının korumasına çalışılan Amerika ve Avrupa ülkelerinde, Japonya’da her yaşta insanın özellikle okul çağındaki çocukların yaz ve kış mevsimlerinde orta yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanlarda kamp yapmaları öngörülür. Kalış süresi ise en az 3 hafta olarak düzenlenir.

Paylaş.

Yazar Hakkında

1983 yılında Adana'da doğup , Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum. İş hayatıma ilk adımımı Sarıgermede bir otelde ön büro departmanında attım. Daha sonra Antalya bölgesinde çeşitli otellerde , ön büro / misafir ilişkileri departmanlarında görev aldım. Şu an Antalya'da kendi şirketimde Halkla İlişkiler ve Operasyon Yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

Yorumlar kapalı.