Author Esin Işbora

Turizm Işletmeciliği ve Sivil Hava Ulaştırma Işletmeciliği öğrencisi, çeşitli kurumlarda gönüllü, havacılık ve uzay tutkunu. Izmirli