Author Ceyhun Can ÖZCAN

1985 yılında Adana’da doğan Özcan, Lisans eğitimini 2008 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisansını “Parasal Aktarım Mekanizması Kanalları: Türkiye Üzerine Bir Analiz” başlıklı tez çalışması ile 2010 yılında bitirmiştir. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat anabilim dalında doktoraya başlamıştır. 2011 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Özcan; 2013 yılında “Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Bir Analizi” başlıklı doktora tez çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılında aynı üniversitesinin Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde yardımcı doçent olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Çalıştığı alanlar: Turizm ekonomisi ve politikası, turizm talebi, ekonomik büyüme ve kalkınma, zaman serisi analizleri, panel veri analizi…