Author Aynur Gülenç BİRSEN

Atatürk Üniversitesi K.K.E.F İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Aynur Gülenç Birsen 2000- 2011 yılları arasında Sütçü İmam Üniversitesinde İngilizce okutmanı olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans derecesini 2012 yılında Sütçü İmam Üniverstitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında yapmıştır. Doktora derecesini ise 2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim dalından almıştır. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olan Aynur Gülenç Birsen’in ilgilendiği çalışma alanları Sürdürülebilir Turizm ile Destinasyon Yönetimi ve Planlaması’dır.

Kasım, 2018